Payments2Carriers

Z PrestaCS
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Přiřazení plateb dopravcům – Payments 2 Carriers Free

Česká verze

Modul slouží pro přiřazení platebních metod pro jednotlivé dopravce. Modul je vyvinut z modulu Ship2Pay. Aktuální verze je kompatibilní pouze standardní objednávkou (5 kroků), nelze ji použít pro Multistore.

Soubor ke stažení

Stáhnout: pcpayments2carriersfree.zip

Instalace modulu

  1. V administraci modulů zvolit Přidat nový modul a vybrat soubor payments2carriers.zip z počítače.
  2. Nainstalovat modul z administrace. Modul bude přidán do menu Moduly > Payment 2 Carriers.
  3. Vybrat modul z menu. V modulu Povolit modul a přiřadit dopravcům požadované platební metody. V případě změny nastavení dopravců nebo plateb je potřebné modul znovu nakonfigurovat.


English version

The module is used to assign payment methods for each carrier. The module is developed from the module Ship2Pay. The current version is compatible only with standard PrestaShop order (5 steps), it can not be used for Multistore.

File download

Download: pcpayments2carriersfree.zip

Module Installation

  1. In the administration modules select Add a new module and select the downloaded file payments2carriers.zip from your computer.
  2. Install module from the administration. The module will be added to the menu Modules > Payment 2 Carriers.
  3. Select the module from the menu. In the module select Enable module and assign required payment methods to carriers. In case of changing the settings carriers or payment is necessary to reconfigure the module.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje