Nápověda:Obsah: Porovnání verzí

Z PrestaCS
Přejít na: navigace, hledání
(TqJjKYDKTQQSuxI)
 
(Stránka vyprázdněna)
 
Řádka 1: Řádka 1:
Ahoj, dedky za zajedmavfd dotaz.Co znamene1 slovo AIDS? Je to zakrtka a každe9 pedsmeno znamene1 jedno slovo, ktere9 me1 vfdznam. Tj. ACQUIRED je zedskanfd, tedy nikoli dědičnfd, ale způsobenfd virem, kterfdm se pacient během života infikoval. IMMUNE DEFICIENCY imunodeficit, selhe1ned obranyschopnosti, velke9 oslabened imunitnedho syste9mu, SYNDROME syndrom, kombinace předznaků a projevů typickfdch pro určite9 onemocněned, tzn. že AIDS je Acquired Immune Deficiency Syndrome = syndrom zedskane9ho selhe1ned imunity.A k virusu HIV? V roce 1983 byl objeven původce nemoci  virus, kterfd byl nazve1n HIV /Human Immunodeficiency Virus/. Virus poškozuje imunitned syste9m tak, že postupně doche1zed ke ztre1tě imunity, tj. obranyschopnosti organismu. Lidskfd organismus začedne1 bfdt ne1chylnfd k řadě dalšedch infekčnedch a ne1dorovfdch onemocněned. V současne9 době jsou zne1my dva typy lidskfdch virů způsobujedcedch onemocněned AIDS, ktere9 jsou nazfdve1ny HIV-1 a HIV-2. Za celosvětovou pandemii HIV infekce je zodpovědnfd hlavně virus HIV-1.Jak funguje virus HIV? Virus HIV napade1 v organismu skupinu bedlfdch krvinek, tzv. CD4+ T lymfocyty (nazfdvane9 take9 pomocne9 lymfocyty), ve kterfdch se množed, později je i zabedjed a snižuje tak jejich počet v těle nakažene9ho člověka. Tyto bedle9 krvinky hrajed důležitou roli v obranyschopnosti lidske9ho organismu, jejich pokles vede k selhe1ned imunity a rozvoji onemocněned AIDS.A jestli me1 je někdo ve Znojmě HIV+ nebo jestli už u něj propuklo onemocněned AIDS? Přesne9 fadaje me1 asi zdravotned hygienicke1 stanice (krajske1). Mysledm, že se to eviduje od nemocnic, K-center, či center, kde prove1dějed testy na předtomnosti viru HIV. Testove1ned HIV děle1 i např. Magdala, ktere1 spade1 pod Oblastned charitu Znojmo a pracuje se ženami  poskytujedcedm placene9 sexue1lned služby na Znojemsku. Nebudu tady sdělovat konkre9tned čedslo. Ale je1 osobně vedm minime1lně o 3 předpadech ve Znojmě, kterfdm test vyšel HIV+, ale mysledm, že jich je daleko vedce. Osobně si mysledm a je to i vfdzkumem potvrzene9, že ne všichn absolvujed testy a jsou pozitivned. Můj odhad je, že ve Znojmě je minime1lně kolem 10 lided, co jsou HIV+ či u nich propuklo onemocněned AIDS. Ale je to jen osobned odhad.Robert
+
 

Aktuální verze z 23. 4. 2017, 18:57

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje